ดาวน์โหลด


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ สพป.กพ.1
 
การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
การขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  444 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ค. 2561 20:45 สพป. กำแพงเพชร 1
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  722 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ค. 2561 20:45 สพป. กำแพงเพชร 1
ċ

ดู
  23 ต.ค. 2561 23:14 สุชาดา ปุญปัน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ค. 2561 09:59 สพป. กำแพงเพชร 1
Ċ
ดู
  26 ต.ค. 2561 19:42 สุชาดา ปุญปัน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  15 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ก.ย. 2561 22:20 วิรัลพัชร สุรเดช
ċ

ดู
  23 ต.ค. 2561 23:14 สุชาดา ปุญปัน
ċ

ดู
  29 ต.ค. 2561 19:56 สุชาดา ปุญปัน
Ċ
ดู
  10 มี.ค. 2562 09:59 สพป. กำแพงเพชร 1
Ċ
ดู
  10 มี.ค. 2562 09:59 สพป. กำแพงเพชร 1
ċ

ดู
  7 ก.พ. 2562 20:13 วิรัลพัชร สุรเดช
ċ

ดู
  17 ต.ค. 2561 02:09 สุชาดา ปุญปัน
Comments