ดาวน์โหลด


คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ สพป.กพ.1
 
การจัดการความรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
 
การขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  444 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ค. 2561 20:45 kpt1 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  722 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ก.ค. 2561 20:45 kpt1 admin
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  196 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ค. 2561 09:59 kpt1 admin
Comments