หนังสือราชการ สพป.กพ.๑

  • จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการประชุมจัดทำแนวทางทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ โรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม ...
    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:48 โดย paitoon_4th@esdc.go.th
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศ สพป.กพ.๑ผู้บริหาร