กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ย. 2561 22:20 วิรัลพัชร สุรเดช แนบ แบบสำรวจข้อมูลคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.6 และ ม.3.xlsx กับ ดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2561 20:40 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
21 ก.ย. 2561 10:03 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
21 ก.ย. 2561 10:01 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
21 ก.ย. 2561 09:58 สพป. กำแพงเพชร 1 แนบ จุดเน้น.jpg กับ หน้าแรก
19 ก.ย. 2561 04:54 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
19 ก.ย. 2561 04:53 สพป. กำแพงเพชร 1 แนบ 3.jpg กับ หน้าแรก
19 ก.ย. 2561 04:49 สพป. กำแพงเพชร 1 นำออกไฟล์แนบ headผู้เรียนสำคัญ.png จาก หน้าแรก
19 ก.ย. 2561 04:47 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
19 ก.ย. 2561 04:46 สพป. กำแพงเพชร 1 แนบ จุดเน้น1.jpg กับ หน้าแรก
19 ก.ย. 2561 04:44 สพป. กำแพงเพชร 1 นำออกไฟล์แนบ kkai.jpg จาก หน้าแรก
17 ก.ย. 2561 06:26 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
17 ก.ย. 2561 06:25 สพป. กำแพงเพชร 1 แนบ 63.jpg กับ หน้าแรก
15 ก.ย. 2561 08:51 สพป. กำแพงเพชร 1 แก้ไข หน้าแรก
15 ก.ย. 2561 08:49 สพป. กำแพงเพชร 1 แนบ สื่อ60.png กับ หน้าแรก
6 ส.ค. 2561 10:46 kpt1 admin อัปเดต plckm3แก้ไข400.jpg
6 ส.ค. 2561 10:44 kpt1 admin แนบ plckm3แก้ไข400.jpg กับ หน้าแรก
6 ส.ค. 2561 10:43 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ IMG_3062.jpg จาก จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
6 ส.ค. 2561 10:43 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ 12745783_969424349761695_8284771233410201159_n.jpg จาก สถิตาภรณ์ อารีเอื้อ
6 ส.ค. 2561 10:43 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ 12745783_969424349761695_8284771233410201159_n.jpg จาก ทำเนียบบุคลากร
6 ส.ค. 2561 10:42 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ prajuk1.jpg จาก ทำเนียบบุคลากร
6 ส.ค. 2561 10:42 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ 738.jpg จาก วัฒนา ศรีตนชัย
6 ส.ค. 2561 10:42 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ 86400.jpg จาก นัททิกา แดงชาติ
6 ส.ค. 2561 10:42 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ 738.jpg จาก ทำเนียบบุคลากร
6 ส.ค. 2561 10:41 kpt1 admin นำออกไฟล์แนบ prajuk1.jpg จาก นายประจักษ์ ศรสาลี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า